Met de stijgende energieprijzen is het investeren in duurzame energie een van de beste manieren om geld te besparen. Een goede optie hiervoor is het leggen van zonnepanelen op het dak. Maar wat als je het dak deelt met andere bewoners? Zoals in een appartementsgebouw bijvoorbeeld. Hoe regel je dat met de Vereniging van Eigenaars?

Wat is de Vereniging van Eigenaars?

De Vereniging van Eigenaars is een rechtspersoon die de gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigt van iedereen die in het gebouw woont. Wanneer je een appartement koopt, ben je hier automatisch lid van.

Waarom toestemming verkrijgen van de VVE?

Bij een appartementsgebouw is het dak een gemeenschappelijk iets. Dat betekent dat alle beslissingen die gerelateerd zijn aan het dak in overleg moeten worden genomen. Van reparaties tot dus ook het leggen van zonnepanelen. Wanneer er een interesse is om zonnepanelen te leggen op het dak, dan wordt dit het best besproken met de VVE.

De VVE beslist uiteindelijk of je wel of niet toestemming krijgt om zonnepanelen op het dak aan te leggen. Meestal stelt de VVE aan die toestemming voorwaarden die vastgelegd worden in een zogeheten gebruiksovereenkomst zonnepanelen. Geeft de VVE onverhoopt geen toestemming of wilt u nadere informatie over uw juridische positie vraag dan advies aan de juristen van Recht & Raad.

Hoe makkelijk is het om toestemming te verkrijgen?

Dat hangt in de grote mate af van hoe de relatie tussen de verschillende bewoners is. Wanneer bewoners een goede band hebben, dan wordt er snel tot een consensus gekomen. Wanneer bewoners verschillende interesses en belangen hebben, dan kan dit proces wat moeizamer verlopen. Daarnaast moet de VVE ook ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en een actief bestuur hebben.

Wat is het stappenplan om zonnepanelen te leggen op het dak van VVE?

Eerst en vooral moet het dak verdeeld worden onder de inwoners en bepaald worden hoeveel zonnepanelen iedere bewoner maximaal kan leggen. Eens dat is vastgesteld kan iedere bewoner of huishouden afzonderlijk beslissen of ze al dan niet zonnepanelen willen leggen. Wellicht wordt hiervoor eerst gekeken naar de kost van de investering en de mogelijke opbrengst per individuele situatie.

Eens deze aanvangsfase voorbij is wordt met de VVE een bewonersvergadering georganiseerd. Hierin worden alle opties besproken. Als de meerderheid van de leden akkoord is met het leggen van zonnepanelen kan worden overgegaan naar de volgende stap: het kiezen van een leverancier. Het gaat echter alleen maar om de toestemming, dus iemand kan beslissen dat er zonnepanelen mogen komen op het dak zonder dat hij er zelf wil plaatsen.

Het is interessanter om allemaal samen dezelfde leverancier te kiezen qua installatiekosten. Hou er rekening mee dat iedereen die kiest voor zonnepanelen zelf de kosten hiervoor betaalt.

You May Also Like