Als je regelmatig een bouwcontainer huurt, produceer je waarschijnlijk behoorlijk wat bouwafval. Je bent dan misschien benieuwd naar wat er gebeurt met het bouwafval dat je produceert. Veel van de materialen die in de bouwcontainer terechtkomen worden wel weer hergebruikt. Hoe dat gedaan wordt en hoe dit proces verloopt, vertellen we je in dit artikel.

Het is mogelijk om een container voor bouwafval voor verschillende doeleinden te huren. Meestal wordt een bouwcontainer echter gehuurd wanneer er bijvoorbeeld gebouwd, verbouwd of gerestaureerd wordt. Wat voor container je precies nodig hebt, hangt af van het afval dat je verwacht te hebben. Twijfel je over welke container je moet huren? Dan kun je het beste om advies vragen bij een expert op dit gebied, zoals Renewi.

Sorteren

Laat je je container ophalen, dan wordt het afval eerst door het afvalverwerkingsbedrijf gescheiden. Het afval wordt onderzocht, waarna eventueel gevaarlijke stoffen zoals asbest alsnog eruit gefilterd kunnen worden. Het afval wordt meestal wel drie keer gecontroleerd. Allereerst wordt de container door de chauffeur die de container ophaalt gecontroleerd. Vervolgens wordt het afval op de weegbrug gewogen en van bovenaf gecontroleerd en als laatste wordt het afval bij de sorteerinstallatie nog eens onderzocht.

Hergebruiken

In bouw- en sloopafval zitten erg veel materialen die hergebruikt kunnen worden. Hout kan bijvoorbeeld worden hergebruikt door er spaanplaat van te maken en van gerecycled kunststof worden nieuwe prullenbakken gemaakt. Ook puin kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld in de wegenindustrie. Veel afval kan dus worden hergebruikt tot nieuwe producten. Zo draagt de verwerking van je afval bij aan een circulaire economie en krijgen veel materialen een tweede leven.

Afval zelf scheiden

Het hergebruiken en recyclen van dat afval begint bij jezelf. Het is belangrijk dat jij goed oplet wat je in de afvalcontainer weggooit. Zo zorg je voor een zuivere afvalstroom. Is een afvalstroom namelijk erg vervuild, dan kan deze niet meer worden gesorteerd en dus ook niet meer worden hergebruikt en gerecycled. Zonde, want zo gaan er veel stoffen verloren. Daarbij loop je ook de kans op extra kosten. Zorg er dus altijd voor dat je afval goed gescheiden is.

You May Also Like